Zielone Wzgórze – Shopping Center
Białystok, 2015
3 850 m2